Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

REKI (i detta dokument “vi” eller “oss”) värnar om din personliga integritet och hantera alla personuppgifter enligt gällande lagar och regelverk. Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Personuppgifter inom patientjournaler skiljer något från andra personuppgifter, vi har därför delat upp vår policy i flera delar för att förtydliga hur de det kan skilja sig beroende på vilken kontakt du haft med oss. Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift och hur behandlas dem

Personuppgift är uppgifter som kan kopplas till en fysik person, t.ex. namn, personer, bilder och IP-adress.

Behandling av dessa uppgifter omfattar alla former av hantering såsom insamling, lagring, ändring, utlämning eller förstöring.

Personuppgiftsansvar

Respektive kiropraktor som arbetar under Kirorapkrorvård bär ansvar för behandling av de uppgifter som insamlas, lagras, ändras, utlämnas och förstörs.

Stephan Kjaer Jepsen

Erik Dahlbergsgatan 14, 411 26 Göteborg

I det fall vi tar del av uppgifter om dig som inhämtats av någon annan, exempelvis om vi med ditt medgivande läser journaler från en annan vårdgivare, ansvarar vi för hanteringen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas

 • Vi lagrar identitets- och kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, någon form av kontaktuppgift t.ex. telefon, adress eller e-post.  
 • En journalanteckning omfattar uppgifter om datum för besöket, vem du varit hos, medicinsk historia, undersökningsfynd, behandling och diagnos.  
 • Brev från dig lagras som journalhandlingar.
 • Du som patient har rätt att begära ut dina journaluppgifter.

Varför behandlas dina personuppgifter

Syftet med patientjournal är att bedriva en god och säker vård för dig som patient. Det är också syftet med patientdatalagen vi följer. En patientjournal är även en informationskälla för dig som patient, för uppföljning och utveckling av sökorsak och tidigare besvär.

Dina rättigheter

Allmänna personuppgifter

Som person har du flera rättigheter rörande vår hantering av dina personuppgifter. Du finner fördjupad information på här. Särskilda regler gäller för de uppgifter som ingår i en patientjournal.

Rätt till information

Du har alltid rätt att veta vilka uppgifter vi lagrar om dig. vilka de är, hur de lagras, hur länge de lagras. Du har också rätt att få veta om det skett en allvarlig händelse där dina känsliga uppgifter kan ha hamnat fel, exempelvis dataintrång.

Sociala medier och e-post

Vid kontakt via sociala medier kan vi inte styra säkerheten. Vi råder dig att undvika att ange känsliga uppgifter du inte vill dela via sociala medier.

Vid kontakt per e-post kommer vi lagra namn och e-postadress. Var uppmärksam på att e-post inte är en säker kommunikationsväg. Vi kan därför inte garantera att dina uppgifter är skyddade. Vi råder dig undvika känsliga uppgifter vid kontakt via e-post.

Klagomål och tillsynsmyndigheter

Vid missnöje ser vi att ni i första hand tar kontakt med oss om du är otillfreds med hur vi hanterat din integritet.  Om vi inte kan rätta till problemet eller komma till en överenskommelse kan du kontakta:

Cookies

Kiropraktorvårds webbtjänster och hemsida kan använda cookies. Cookies gör det möjligt för oss att anpassa våra hemsida baserat på besökarnas aktiviteter, mäta hur effektiva våra annonser och sökmotorer är, se vilka sidor på webbplatserna som användarna besökt samt få insyn i användarnas vanor så att vi kan förbättra vår kommunikation och hemsida.

Stäng av cookies i Chrome

 • Öppna Chrome på din dator.
 • Klicka på Mer längst upp till höger och sedan på Inställningar.
 • Klicka på Platsinställningar under Sekretess och säkerhet.
 • Klicka på Cookies.
 • Härifrån kan du: Slå på cookies: Slå på strömbrytaren bredvid ”Blockerad”.
 • Stäng av cookies: Stäng av Tillåt webbplatser att spara och läsa cookiedata.

Rensa cookies i Chrome

Öppna Chrome på din dator.
Klicka på Mer uppe till höger.
Klicka på Fler verktyg. Rensa webbhistorik.
Välj ett tidsintervall högst upp. För att radera allt, välj Hela tiden.
Markera rutorna bredvid ”Cookies och annan webbplatsdata” och ”Cachade bilder och filer”.
Klicka på Rensa data.

 • Öppna Chrome på din dator.
 • Klicka på Mer uppe till höger.
 • Klicka på Fler verktyg. Rensa webbhistorik.
 • Välj ett tidsintervall högst upp.
 • Markera rutorna bredvid ”Cookies och annan webbplatsdata” och ”Cachade bilder och filer”.
 • Klicka på Rensa data.

Stäng av cookies i Safari

 • Öppna Inställningar längst upp till höger.
 • Öppnar panelen Integritetsskydd.
 • Väljer sedan att blockera cookies. På iPad, iPhone och iPod touch öppnar du Inställningar, öppnar Safari och sedan panelen för cookies. Om du använder en annan webbläsare kan du fråga leverantören om hur du stänger av cookies.

Rensa cookies i Safari

 • Öppna Safari på din dator.
 • Välj inställningar
 • Klicka på fliken Sekretess och välj Hantera webbplatsdata
 • Välj en webbplats som är listad som använder cookies och klicka sedan på Ta bort.
 • För att ta bort all webbplatsdata från Safari, klicka på Ta bort alla.

Stäng av och rensa cookies i andra webbläsare

För instruktioner, se support för din specifika webbläsare.

Vilket typ av cookies

De cookis vi använder på är kiropraktorvård hemsida är de som benämns som prestandacookies. Dessa cookies samlar in information om hur du använder våran hemsida, till exempel vilka sidor du oftast besöker. Informationen kan användas till att förbättra våra hemsida och göra det enklare för dig att navigera. Dessa cookies samlar inte in uppgifter som kan hänföras till dig. Alla information som samlas in slås ihop och är därför anonym.

Datainspektionen

Box 8114, 104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00
[email protected]

Patientdatalag (2008:355)

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Dataskyddsförordningen (”GDPR”)

Datainspektionens information om dataskyddsförordningen.

Varukorg